English version ,Welcome to Kaletka, peace and nature, lakes region in Poland
Kalekta auf Deutsch, Ilau, Polen

Regulamin ośrodka w Kaletce

 

Witamy w Kaletce. Nasz ośrodek ma charakter rodzinny, goście cenią sobie u nas kontakt z naturą, spokój, aktywny wypoczynek i nieformalną atmosferę. Proponujemy Państwu zakwaterowanie w 22 domkach położonych w lesie i (lipiec-sierpień) wyżywienie w naszej jadalni.

Nasz ośrodek nie jest dostosowany do mieszkania w namiotach i przyczepach kempingowych.

Pobyt na terenie ośrodka oznacza znajomość i akceptację poniższego Regulaminu.

COVID 19

 

W związku z epidemią wirusa COVID-19, w trosce o zdrowie gości i personelu naszego ośrodka bardzo prosimy o przestrzeganie nowych zwyczajów w tym sezonie. Bardzo prosimy naszych gości:

- o noszenie maseczek i częste mycie rąk (w recepcji, saloniku, świetlicy i na stołówce można zdezynfekować dłonie)

- o zachowanie odstępu 2 metrów w stosunku do innych gości i personelu ośrodka na całym terenie

- o wchodzenie pojedynczo do recepcji

- na plaży, na pomoście i na tarasie stołówki, w przypadku większej liczby gości uniemożliwiającej przebywanie z zachowaniem wymaganego odstępu:

 • w godzinach parzystych mają pierwszeństwo goście domków o numerach parzystych (np. goście domku nr 6-Emilka mają pierwszeństwo na pomoście w godz. 14:00- 14:59)

 • w godzinach nieparzystych mają pierwszeństwo goście domków o numerach nieparzystych (np. goście domku 5-Maria w godz. 15:00-15:59)

- prosimy o natychmiastowe zgłoszenie występowania objawów choroby (wysoka gorączka, uporczywy kaszel, utrata powonienia itd.) i opuszczenie ośrodka na prośbę kierownictwa.

Bardzo prosimy o zastosowanie się do wytycznych kierownika ośrodka. Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

Zasady rezerwacji

 

W sezonie proponujemy Państwu pobyty tygodniowe, które zaczynają się w sobotę o godz. 16 i kończą w sobotę o godz. 11.

Poza sezonem oraz w przypadku wolnych miejsc możemy zaproponować pobyty na krótszy okres (minimum 2 doby).

Rezerwacji można dokonać na stronie www.kaletka.pl, telefonicznie lub mailowo.

 

-         Po wstępnym ustaleniu okresu pobytu oraz interesującego Państwa domku zostaje on zarezerwowany na okres 2 dni podczas których będziemy oczekiwać na przesłanie przez Państwa na nasze konto bankowe zaliczki w wysokości 30 proc. ceny pobytu.

-         Po przesłaniu zaliczki otrzymają Państwo od nas potwierdzenie rezerwacji drogą mailową bądź SMS z podaniem terminu i informacją o wynajmowanym domku.

-         Nieprzesłanie przez Państwa zaliczki w terminie powoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.

-         Zaliczka jest bezzwrotna i dotyczy tylko określonego w rezerwacji terminu i domku.

-         Po przybyciu prosimy o okazanie dokumentu tożsamości i uregulowanie należności za pobyt (zgodnie z rezerwacją).

-         W przypadku skrócenia przez Państwa pobytu w stosunku do określonego w rezerwacji nie zwracamy należności za pobyt.

-         Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z akceptacją przez Państwa powyższych zasad wynajmowania domków w naszym ośrodku.

 

Dokonując rezerwacji klient wyrażą zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w naszej bazie. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwieniu przy kolejnych rezerwacjach oraz w celu informowania o zmianach czy wydarzeniach w ośrodku, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997. Przy rezerwacji więcej niż 5 domków wysokość zaliczki jest ustalana indywidualnie. Rezerwacje grupowe na kolejny rok kalendarzowy są każdorazowo uzgadniane z kierownictwem ośrodka. Rezerwacje indywidualne nie przyjmujemy w danym roku na kolejny rok kalendarzowy.

 

Warunki pobytu

 

·         Ośrodek jest przeznaczony wyłącznie dla naszych gości. Osoby, które u nas nie mieszkają, nie mogą przebywać w ośrodku bez zgody kierownictwa.

·         Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osobom, które zachowują się agresywnie.

·         W domku może mieszkać tylko ustalona wcześniej liczba gości. 

·         Z chwilą przejęcia kluczy do domku zameldowany gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania. Klucz jest wydany po zapłaceniu saldo należności za pobyt. Od sierpnia 2020 ośrodek przyjmuje Polskie bony turystyczne.

·         Ośrodek nie odpowiada za przedmioty należące do gości.

Prosimy o zapoznanie się z wyposażeniem domku. Zniszczenia należy niezwłocznie zgłaszać w recepcji. Goście pokrywają całość kosztów remontu lub naprawy zniszczonego przez nich mienia.

 

W naszych domkach i we wszystkich budynkach obowiązuje całkowity zakaz palenia. 

·         Bardzo prosimy o nieużywanie w domkach dodatkowych urządzeń grzewczych (piecyków, suszarek do grzybów itp.).

·         W przypadku zgubienia klucza do domku, łódki lub pilota do bramy trzeba będzie zapłacić:

-       za wymianę zamka w domku - 250 zł (w przypadku zgubienia kluczy wymieniamy zamek)

-       za wymianę kłódki do łódki - 30 zł

-       za wymianę breloczka do bramy - 30 zł

 • Grille można używać przy domkach, pod ciągłym nadzorem i pod warunkiem, że nie przeszkadza to innym gościom w ośrodku.

Właściciele psa zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia, zapewnienia mu legowiska, sprzątania po nim nieczystości i wyprowadzania go na smyczy lub w kagańcu na żądanie kierownictwa.

 

Samochody pozostają zaparkowane na parkingu przy recepcji (parking niestrzeżony). Bardzo prosimy wjeżdżać na górę tylko w celu rozładowania i załadowania bagaży na początku i na koniec pobytu. Nie można też wjeżdżać samochodem na plażę. Za złamanie zakazu płaci się jednorazowo 250 zł.

Dostęp do Internetu jest możliwy przed recepcją.

Prosimy o nie używanie radia i głośników poza domkami aby nie przeszkadzać innym gościom ani pozostałym mieszkańcom lasu.

- Sprzęt rekreacyjny jest wynajmowany klientom ośrodka na ich wyłączną odpowiedzialność. Przyjmując sprzęt rekreacyjny (rower, łódka, żaglówka, inne) klient oświadcza, że ma niezbędne i wystarczające kwalifikacje do jego obsługi. Przy wynajmie łódek udostępniamy kapoki.

- Znajdujemy się w pięknym miejscu i chcemy o nie dbać. Dlatego od tego roku segregujemy śmieci. Przy recepcji znajdują się kontenery na szkło, plastik, papier i odpady organiczne. Bardzo prosimy o rzetelne segregowanie śmieci i zachowanie czystości na całym terenie Kaletki.

- Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na terenie ośrodka odpowiadają ich opiekunowie.

- Dzieci kąpią się w jeziorze pod opieką i na odpowiedzialność opiekunów.

- Na górze, między domkami, w godz. 23:00-8:00 obowiązuje cisza nocna.

Na wieczorne spotkania w grupie przeznaczyliśmy świetlicę i miejsce ogniskowe na plaży.

- Goście są zobowiązani do podporządkowania się zaleceniom kierownictwa ośrodka. Osoby zakłócające spokój i porządek mogą zostać usunięte z ośrodka bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

 

- Goście zobowiązują się nie tylko przestrzegać niniejszego regulaminu, ale również przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, oraz poleceń kierownictwa i obsługi ośrodka. W domkach bezwzględnie nie wolno: używać jakichkolwiek przyrządów i aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia ośrodka (kuchenki, grzejniki elektryczne, suszarki do grzybów itp.). Postawienie namiotu lub innego przedmiotu na terenie Ośrodka musi zostać uprzednio uzgodniony. Rzeczy znalezione są odbierane osobiście lub kurierem przez gości w ciągu jednego tygodnia od wyjazdu. Rzeczy nie zareklamowane lub nie odebrane w ciągu 2 tygodni są utylizowane.

- W części zabaw dla dzieci, przy piaskownicy i huśtawkach, obowiązuje zakaz palenia i przebywania psów.

- Nie wyrażamy zgody na organizację wieczorów kawalerskich i panieńskich. Organizację wszystkich innych imprez na terenie ośrodka trzeba wcześniej ustalić z kierownictwem ośrodka.

- Środki higieny osobistej (mydło, szampon etc.) pozostają w gestii gości.

SEGREGACJA ODPADÓW

 

Od 1 czerwca segregowanie odpadów na 5 frakcji jest obowiązkowe:

 

 • plastik i metale – opakowania z tworzyw sztucznych, metali, opakowania wielomateriałowe,

 • papier – opakowania z papieru, tektury

 • szkło – odpady opakowaniowe ze szkła

 • bioodpady – odpadki kuchenne

 • odpady zmieszane – pozostałe odpady, nie wymienione wyżej

 

Pojemniki znajdują się przy parkingu pod wiatą oraz na górze przy budynku trafostacji.
Za niesegregowanie odpadów będziemy zmuszeni doliczyć dodatkową opłatę 100 zł.

 

- Ośrodek w Kaletce jest prowadzony przez Kaletka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

- Kierownictwo ośrodka ma prawo do udzielania rabatów uznaniowych.

 

- Regulamin obowiązuje od 01.01.2018. [ostatnia aktualizacja z dnia 08.08.2020 / Polskie bony turystyczne]