Regulamin ośrodka w Kaletce

 

Witamy w Kaletce. Nasz ośrodek ma charakter rodzinny, goście cenią sobie u nas kontakt z naturą, spokój, aktywny wypoczynek i nieformalną atmosferę. Proponujemy Państwu zakwaterowanie w 22 domkach położonych w lesie i (lipiec-sierpień) wyżywienie w naszej jadalni.

Nasz ośrodek nie jest dostosowany do mieszkania w namiotach i przyczepach kempingowych.

Pobyt na terenie ośrodka oznacza znajomość i akceptację poniższego Regulaminu.

 

Zasady rezerwacji

 

W sezonie proponujemy Państwu pobyty tygodniowe, które zaczynają się w sobotę o godz. 16 i kończą w sobotę o godz. 11.

Poza sezonem oraz w przypadku wolnych miejsc możemy zaproponować pobyty na krótszy okres (minimum 2 doby).

Rezerwacji można dokonać na stronie www.kaletka.pl, telefonicznie lub mailowo.

 

-         Po wstępnym ustaleniu okresu pobytu oraz interesującego Państwa domku zostaje on zarezerwowany na okres 2 dni podczas których będziemy oczekiwać na przesłanie przez Państwa na nasze konto bankowe zaliczki w wysokości 30 proc. ceny pobytu.

-         Po przesłaniu zaliczki otrzymają Państwo od nas potwierdzenie rezerwacji drogą mailową bądź SMS z podaniem terminu i informacją o wynajmowanym domku.

-         Nieprzesłanie przez Państwa zaliczki w terminie powoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.

-         Zaliczka jest bezzwrotna i dotyczy tylko określonego w rezerwacji terminu i domku.

-         Po przybyciu prosimy o okazanie dokumentu tożsamości i uregulowanie należności za pobyt (zgodnie z rezerwacją).

-         W przypadku skrócenia przez Państwa pobytu w stosunku do określonego w rezerwacji nie zwracamy należności za pobyt.

-         Wpłata zaliczki jest jednoznaczna z akceptacją przez Państwa powyższych zasad wynajmowania domków w naszym ośrodku.

 

Dokonując rezerwacji klient wyrażą zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w naszej bazie. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwieniu przy kolejnych rezerwacjach oraz w celu informowania o zmianach czy wydarzeniach w ośrodku, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997. Przy rezerwacji więcej niż 5 domków wysokość zaliczki jest ustalana indywidualnie. Rezerwacje grupowe i rezerwacje na kolejny rok kalendarzowy są każdorazowo uzgadniane z kierownictwem ośrodka.

 

Warunki pobytu

 

·         Ośrodek jest przeznaczony wyłącznie dla naszych gości. Osoby, które u nas nie mieszkają, nie mogą przebywać w ośrodku bez zgody kierownictwa.

·         Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osobom, które zachowują się agresywnie.

·         W domku może mieszkać tylko ustalona wcześniej liczba gości.

·         Z chwilą przejęcia kluczy do domku zameldowany gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania.

·         Ośrodek nie odpowiada za przedmioty należące do gości.

 

Prosimy o zapoznanie się z wyposażeniem domku. Zniszczenia należy niezwłocznie zgłaszać w recepcji. Goście pokrywają całość kosztów remontu lub naprawy zniszczonego przez nich mienia.

 

W naszych domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia.

·         Bardzo prosimy o nieużywanie w domkach dodatkowych urządzeń grzewczych (piecyków, suszarek do grzybów itp.).

·         W przypadku zgubienia klucza do domku, łódki lub pilota do bramy trzeba będzie zapłacić:

-       za wymianę zamka w domku - 250 zł (w przypadku zgubienia kluczy wymieniamy zamek)

-       za wymianę kłódki do łódki - 30 zł

-       za wymianę breloczka do bramy - 30 zł

  • Grille można używać przy domkach, pod ciągłym nadzorem i pod warunkiem, że nie przeszkadza to innym gościom w ośrodku.

Właściciele psa zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia, zapewnienia mu legowiska, sprzątania po nim nieczystości i wyprowadzania go na smyczy lub w kagańcu na żądanie kierownictwa.

 

Samochody pozostają zaparkowane na parkingu przy recepcji (parking niestrzeżony). Bardzo prosimy wjeżdżać na górę tylko w celu rozładowania i załadowania bagaży na początku i na koniec pobytu. Nie można też wjeżdżać samochodem na plażę. Za złamanie zakazu płaci się jednorazowo 50 zł.

 

Dostęp do Internetu jest możliwy przed terenem recepcji.

Gości szanują ciszy przyrody, nie używają radia i głośników poza domkami.

 

- Sprzęt rekreacyjny jest wynajęty klientom ośrodka na ich wyłączną odpowiedzialność. Przyjmując sprzęt rekreacyjny (rower, łódka, żaglówka, inne) klient oświadcza, że ma niezbędne i wystarczające kwalifikacje do jego obsługi. Przy wynajmie łódek udostępniamy kapoki.

 

- Znajdujemy się w pięknym miejscu i chcemy o nie dbać. Dlatego od tego roku segregujemy śmieci. Przy recepcji znajdują się kontenery na szkło, plastik, papier i odpady organiczne. Bardzo prosimy o rzetelne segregowanie śmieci i zachowanie czystości na całym terenie Kaletki.

 

- Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na terenie ośrodka odpowiadają ich opiekunowie.

 

- Dzieci kąpią się w jeziorze pod opieką i na odpowiedzialność opiekunów.

 

- Na górze, między domkami, w godz. 23:00-8:00 obowiązuje cisza nocna.

Na wieczorne spotkania w grupie przeznaczyliśmy świetlicę i miejsce na plaży przygotowane na ognisko.

 

- Goście są zobowiązani do podporządkowania zaleceniom kierownictwa ośrodka. Osoby zakłócające spokój i porządek mogą zostać z ośrodka usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

 

- Goście zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, ale również przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, oraz poleceń kierownictwa i obsługi ośrodka. W domkach bezwzględnie nie wolno: używać jakichkolwiek przyrządów i aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia ośrodka (kuchenki, grzejniki elektryczne, suszarki do grzybów itp.).

- Nie wyrażamy zgody na organizację wieczorów kawalerskich i panieńskich. Organizację wszystkich innych imprez na terenie ośrodka trzeba wcześniej ustalić z kierownictwem ośrodka.

 

- Ośrodek w Kaletce jest prowadzony przez Kaletka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

- Kierownictwo ośrodka ma prawo do udzielania rabatów uznaniowych.

 

- Regulamin obowiązuje od 01.01.2018. [ostatnia aktualizacja 14.01.2020]